Karagwe ligger øverst til venstre med grænse mod Rwanda.

Ækvator ligger i overkanten af billedet. Der er 1400 km til hovedstaden Dar es Salaam, men reservaterne Serengeti og Ngorongoro er indenfor rækkevidde.

Det grønne er Karagwe District. Der bor 330.000 mennesker på 1/10 af Danmarks areal.

Det er bjergrigt og frodigt i Karagwe. Små landbrugsejendomme ses nede i dalen.

Mange små marker på stejle bjergsider.

Karagwe district ligger i det nordvestlige hjørne af Tanzania. Distriktet grænser op til Rwanda og ligger tæt på Victoriasøen. Der er 1400 km til hovedstaden Dart es Salaam og området har i mange år været ret isoleret. Nu er der bygget nye veje, så man kan rejse til hovedstaden på et par døgn eller man kan flyve fra Bukoba på få timer. Arealet er på 5134 km2 og der bor 332.000 mennesker. Det vil sige, at befolkningstætheden er mindre end halvdelen af den danske.

Det er tæt på Ækvator, men da man er oppe i 1400-1600 m højde, er der et dejligt klima, 20-30 gr.C året rundt. Det er et udpræget landbrugsområde, hvor op mod 90 % af befolkningen lever af landbrug og lever i små landsbyer. Varmen og de to regntider gør, at der er meget frugtbart. Landbrugene er små, 2-3 ha i gennemsnit og arbejdet gøres med håndkraft. Mange afgrøder dyrkes på bjergsider, så det er svært at mekanisere.

Det er sjældent at se turister i Karagwe, de fleste besøgende har ærinde som bistandsarbejdere.

Nyt om chiadyrkning

Vi bragte chia til Karagwe for 5 år siden. Det er nu en vidt udbredt salgsafgrøde. Her grøn chia.

Chia i to udviklingsstadier, med blå blomster og med begyndende modning.

Det er fortrinsvis kvinder, der dyrker chia. Derved bidrager de til familiens indtægt. Læg mærke til de lange aks med masser af frø.

Rensning af de små frø er et stort problem. Det er meget tidskrævende at gøre det manuelt. Man har nu i den lokale NGO investeret i en rensemaskine, dog uden den store succes.

NGO'en HUDERES har fået et lån, så de kan opkøbe chia fra bønderne og betale kontant. De står også for det videre salg lokalt eller eksport til Europa