Landbrugsudvikling

Vi har ved kurser og rådgivning støttet oprettelse af landbrugsgrupper i 60 landsbyer. 

Det har øget den gen-nemsnitlige indkomst med 50%.

Lederuddannelse

40 landbrugsledere har fået intensiv lederuddannelse.

Det har ført til oprettelse af andelsforening til afsætning af landbrugsafgrøder.

Chia

Ny salgsafgrøde intro-duceret. Chia dyrkes især af kvinderne og giver en ekstra indtægt.

Karagwe district er kendt for sin chia dyrkning.

Teknisk skole

Igennem 6 år i 90'erne arbejdede vi sammen med lokale partnere om udbygning af en lokal håndværkerskole. 

Nu er skolen anerkendt som en af de bedste i landet. Den har lige fået en million-bevilling til at forny bygninger og udvide til 300 elever. 

Udover at uddanne håndværkere udbyder skolen korte kurser og forbereder elever til videre uddannelse.


Radio Karagwe

I 2005 fik vi en henvendelse fra Karagwe, de ville gerne have en lokalradio. God ide, tænkte vi, men vi måtte ansøge 3 gange før vi fik en lille bevilling af danske bistandsmidler. Senere fik vi endnu en bevilling, men i de sidste 9 år har radioen kørt uden bistand.

Det er et vigtigt medie til oplysning og information af befolkningen, hvoraf en del har lille skolegang. Radioen får informationer tilbage fra landsbyerne gennem mobiltelefoner.

I 2019 fik vi en bevilling på 127.000 kr til at efteruddanne 5 af radioens medarbejdere.

De får en 2 arig universitetsuddannelse og imens de er borte er der penge til at ansætte vikarer.