Du går glip af meget, hvis du ikke deltager i nord-syd samarbejdet!

Vi har en historie at fortælle om Afrika og os.


Hvad sker der, når man møder en anden kultur. Man forundres: hvordan kan folk leve så anderledes og dog ha’ en god tilværelse. Måske er det slet ikke så vigtigt med alle de materielle goder, vi omgiver os med.

Vi skal til at opfinde en tilværelse med meget mindre CO2 udledning, andre har fundet den for længe siden. I Tanzania udleder 30 mennesker samme mængde CO2 som 1 dansker. Vi har hidtil troet, at vores tilværelse var den bedste af alle, som vi kunne eksportere til alle verdens lande. Men sandheden er, at vi har meget at lære af Afrika.

 

Vi er en forening, der i 40 år har arbejdet med selvstændige projekter i Afrika.

Vi vil gerne se de folk i øjnene, som vi samarbejder med. Så vi udarbejder projekter sammen med partnere i Syd, søger om midler og gennemfører projektstyring til afslutningen. Det er en meget givende og lærerig proces.


Vi samarbejder med organisationer i Karagwe District i det nordvestlige Tanzania.

Værdier:

Gensidig respekt,

gensidig inspiration og læring,

bygge på lokale ideer, ligeværdighed,

tillid, bæredygtighed, dialog.

Praktisk:

Tydelig kommunikation, enkelhed,

undgå misforståelser. vedholdenhed og tålmodighed.

Frivilligt arbejde:

Både hos os og hos vore partnere i syd arbejdes der på frivillig basis. Udgifter dækkes, men der udbetales ikke løn.

Og hvorfor skal man så bruge sin sparsomme fritid på U-landsarbejde?

Hvis man har ideer om en bedre verden , så er der i dette arbejde mulighed for at udleve sine drømme ogværdier.

Der er brug for motiverede folk til at bruge danske bistandsmidler på en fornuftig og effektiv måde.

FN's Verdensmål er værdige mål atkæmpe for, det er i høj grad meningsfyldt arbejde.

Samtidig får man udvidet sin horisont ogfår sat perspektiv på danske forhold.

Vi søger 2 frivillige til Oplysningsprojekt i Tanzania

Karagwes venner arbejder med selvstændige projekter i Tanzania, herunder en lokal radiostation, en teknisk skole og diverse landbrugsprojekter. Vi har nu modtaget en bevilling, som gør det muligt for os, at sende to unge frivillige afsted til Karagwe i en måned. De skal besøge vores projekter og berette om dem på sociale medier, for at sprede kendskabet til vores udviklingsarbejde - foruden at blive inspireret til nye projekter.

Vi leder efter nogen, der er interesseret i at være en del af samarbejdet mellem Danmark og Karagwe, samt berette om dette. Du skal være god til at formidle, fortælle den gode historie og være dygtig til at bruge sociale medier. Du skal være interesseret i andre kulturer, være opsøgende, initiativrig og have en masse gåpåmod og eventyrlyst - og selvfølgelig brænde for frivilligt arbejde.

Du skal være over 18 år, og ved rejsens begyndelse være medlem af Karagwes Venner. Du skal have mulighed for at tage afsted i ca. fem uger i efteråret 2020. Vi forventer, at du efter endt rejse, tager ud og formidler om dine oplevelser på turen. Du skal selv betale flyrejse og vaccinationer - kost, logi og transport i landet sørger vi for. Vi arrangerer, at du bliver hentet i lufthavnen, du bliver indlogeret hos en lokal familie, samt præsenterer dig for et etableret netværk, som vil være behjælpelig med kontakter. Du får lov til at opleve kulturen helt tæt på, og kan være med til at finde og igangsætte fremtidige projekter. Du vil blive klædt godt på inden rejsen med informationer om Karagwe, Karagwes venner og allerede hjemmefra få etableret en kontakt.

 

Kan du se dig selv i den ovenstående beskrivelse og er klar på et eventyr hører vi gerne fra dig. Henvendelse til Emilie Katzke Simonsen E-mail: emiliekatzkesimonsen@gmail.com, tlf. 42421338.


 

 

 

Generalforsamling 6.marts 2021 kl.12 på Oldenorvej 6 i Dyvig. 

 Følgende blev valgt til bestyrelsen for 1 år:


Helle Sørensen, forperson

Lizzi Plauborg

Hans Elbæk, sekretær

Inga Hansen

Lisbeth Simonsen, kassererBeretning for året 2020.


Rejsemuligheder. Covid-19 i Tanzania.

Undertegnede har forsøgt at følge med i situationen i Tanzania, da den jo er afgørende for vor eventuelle rejseaktivitet. Fra Karagwe forlyder det, at der har været tilfælde af lungebetændelse i regntiden, men ellers ikke tegn på nogen pandemi.

Tanzania præsident, Magufuli erklærede i juni sidste år Tanzania for corona fri efter at nogle skoler havde været lukket. På intet tidspunkt har der været lukket ned for markeder eller anden handel. Hospitalerne har åbenbart arbejdet normalt, selv om den katolske kirke har berettet om nogle corona udbrud. Det har været magtpåliggende for Magufuli at holde økonomien i gang, han mener, at fattigdom kan blive en større dræber end corona. Der bliver ikke offentliggjort nogen tal for smitte eller dødsfald og der er ikke iværksat nogen vaccination. Præsidenten holder stærkt på, at Tanzania skal gøre sig uafhængig og gøre tingene på sin egen måde.

”Hvis den hvide mand er så god til at lave vacciner, hvorfor har vi så ikke fået vacciner mod Aids, kræft eller malaria,” siger han.

Samme præsident har slået hårdt ned på korruption og effektiviseret transport og anden infrastruktur.

Jeg mener, vi må respektere den måde, landet bliver regeret på. Men det bringer jo vores forenings arbejde i en vanskelig situation. Vi har jo hørt, at to danskere er kommet hjem fra Tanzania smittet med den Sydafrikanske corona. Og vi skal nok heller ikke regne med, at udenlandske hjælpere er så velkomne som tidligere.

 

Landbrug og chia.

Vi havde jo et landbrugsprojekt, som kørte fra 2013-2015. Det gik ud på at træne samarbejde mellem bønderne i 40 landsbyer. Især er det vigtigt og profitabelt, at de samarbejder ved salget af deres afgrøder. Men også dyrkning kan have stor gavn af samarbejde.

Det blev efterfulgt af et lederkursus i 2917-19. Det bestod af studierejse til Uganda og 3 ugers kursus. Det førte til oprettelse af et andelsselskab, som dog ikke er kommet i gang endnu.

Men grupperne i landsbyerne fungerer stadig og der er kommet flere til. Det er fortrinsvis foreningen HUDERES, der holder kontakt med grupperne.

I 2017 havde jeg 4 kg chia med til fordeling mellem grupperne. Det er en afgrøde, som viste sig at have stort potentiale.

Jeg har god kontakt med HUDERES. Det er stadigvæk Derick Katunzi, der er direktør for foretagenet. Men det er stadig en forening med bestyrelse og formand. De fik jo en splinterny landcruiser i efteråret af den katolske kirke, så det har sikkert gjort det lettere at holde kontakt med landbrugsgrupperne. Et stigende antal af farmerne dyrker nu økologisk uden brug af kunstgødning eller sprøjtemidler. Der er en fast procedure for kontrol med den den økologiske produktion.

De var jo løbet ind i problemet med manglende betaling for leveret chia. Vi havde jo tilbudt at hjælpe med advokat, men grænsen mellem Tanzania og Uganda har været lukket, så det har ikke været muligt. Nu forlyder det, at en af køberne af HUDERES’s chia, Tradin Oranic vil forsøge at få fat i den chia, der er leveret til Godson Group og så betale gælden til Rabo Bank.

 I efteråret blev der solgt 80 tons chia til en hollandsk opkøber. Formodentlig til en pris på omkring 800.000 kr. Det er virkelig et godt tilskud til økonomien i et fattigt område. I november fik de besøg af en Christian Volgers. Han inspicerede markerne og var godt tilfreds. Han opfordrede HUDERES til at få flere grupper i gang og ville godt aftage 700 tons chia i indeværende år. Der er nu høstet chia i januar og februar, så den nye høst er på vej.

Der er altså god gang i foretagenet også uden vor medvirken.

 

Radio Karagwe.

David Geofrey og Edson Lameck er nu færdige med deres uddannelse og har fået deres diplom. De har begge skrevet brev til os, men der står intet om udbyttet af deres uddannelse. Forhåbentlig er det ikke, som Michael Arbirk har skrevet i Globalnyt. Han siger her, at al uddannelse i Tanzania er udenadslæren, som ikke har nogen betydning i det virkelige liv. Det kunne være interessant at vide, om de to uddannede er blevet bedre journalister gennem uddannelsen.

Her i marts begynder de 3 sidste kursister på deres uddannelse. De tager et online forløb, som dog indeholder 2 månedlige rejser universitetet i Mwansa. De nye, der starter er Jovinus Ezekiel, Grace Innocent og Shabani Ngarama. Shabani kender vi jo fra han var her. Grace har fået en baby her i februar, så hun kan måske ikke starte sammen med de andre. Jovinus er 29 år og har været på radioen i 6 år.

Det er afgørende for radioens fortsatte sendetilladelse, at de har ansatte med den rigtige uddannelse. Så alene af den grund er det vigtigt, at vi støtter dem.

Projektet slutter med udgangen af 2023, så der skulle være rigelig tid til at de tre sidste kan gøre deres uddannelse færdig.

Det ser ud til, at pengene slår til. Kursen har ændret sig lidt, så vi nu får 350 Tzs for en krone mod 320. Der er også lidt færre udgifter ved at tage online forløb.

 

Æbletræerne. (Lisbeth og Hans Simonsens projekt.)

I 2017 var vi nede at plante 200 æbletræer i et lejet stykke jord. De var de rigtige sorter, egnet til tropisk frugtavl, men planterne var så mikroskopiske, at de havde svært ved at overleve. De skulle passes af en lejet person uden erfaring, så det gik ikke godt. I oktober samme år var jeg afsted igen, men da var der kun ca. 30 planter i live.  Dem forærede jeg væk til interesserede, det samme med det 2 m høje hegn om plantagen. Så det var 25.000 tildels spildte kroner.

I februar 2019 rejste vi igen medbringende 50 danske æbletræer i kufferten. De blev plantet på Emmanuels farm i Murungu. Det var gode planter som alle sammen har overlevet de første 2 år. De har nu fuld højde på over 2 m og der er æbler på. Problemet er pasning og beskæring. Jeg ville have været afsted her i foråret, men det er lidt tvivlsomt med rejsemulighederne. Så jeg har forsøgt at sende forklaringer og billeder. Der er også nogen svamp i dem, men jeg har forklaret, at alt det syge, æbler og blade skal pilles af og fjernes fra plantagen. Det er Emmanuels bror Erasta, der passer det. Men Emmanuel kommer hjem i påsken, så da skal vi forsøge at få beskæringen ordnet. Med videoforbindelse om muligt.

Det er planen, at vi på et tidspunkt skal have en mand afsted, der kan undervise i opformering og podning af æbletræer.


Hans Pors Simonsen

Vedtægter for Karagwes Venner ULD-80

Vedtaget 13. april 2009

 

 

1. Foreningens navn er Karagwes Venner ULD-80

 

2. Foreningens formål er:

 •  At støtte U-Landsprojekter økonomisk og moralsk.
 •  Gennem projekter at skabe personlige forbindelser mellem foreningens medlemmer og den lokale befolkning ved de støttede projekter.
 • At give foreningens medlemmer erfaring, der kan give anledning til debat om det danske samfunds værdigrundlag.
 • At støtte ledere i Landsforbundet Frivilligt Drenge-og Pigeforbund i deres arbejde for at skabe forståelse for nødvendigheden af at samarbejde med U-Lande på et kristent grundlag.


3. Foreningen ønsker at arbejde inden for Landsforbundet Frivilligt Drenge-og Pigeforbunds formål og rammer, men er økonomisk uafhængig af Landsforbundet.

 

4. Medlemmer er enhver over 15 år, som:

 •  Anerkender foreningens formål
 • Betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Seneste indbetaling skal være sket siden sidste generalforsamling. 
 • Hvis medlemstallet når over 100 skal der på det årlige møde tages stilling til foreningens fremtidige struktur.


5. Kontingent


  • 5.1 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
  •  Kontingentet kan anvendes til to formål:
  • 5.2. ¾ anvendes direkte til de(t) af foreningens valgte projekt(er.
  • 5.3 ¼ anvendes til støtte til medlemmers rejser til og ophold ved projektet(erne). Bestyrelsen udpeger suverænt, hvilke medlemmer der kan modtage støtte.
  • 5.4 Gaver ud over kontingentet anvendes udelukkende til direkte støtte af projektet(erne)


  6. Generalforsamling


  • Der afholdes en årlig generalforsamling inden den 1. april. Samtlige medlemmer kan deltage på dette møde.
  • Denne skal varsles mindst en måned forinden. En foreløbig dagsorden udsendes med varslet.
  • Forslag af afgørende betydning for foreningens virke, der ønskes behandlet på mødet, skal være indsendt senest ved tilmeldingsfristens udløb.
  • Deltagerbrev udsendes til samtlige medlemmer indeholdende den endelige dagsorden.
  • For at et forslag kan vedtages, kræves der 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Stemmeret har enhver, der har betalt kontingent for det indeværende år.
  • Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
  1.  Valg af dirigent og referent
  2. Styrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
  4. Budget for det kommende år.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af styrelse plus suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer samt suppleant
  9. Valg af udvalg
  10. Evt.
  •  
  • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 1 måneds varsel. Bestyrelsen SKAL indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3 af medlemmerne anmoder om det.

   

  7. Bestyrelsen


  • Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer.
  • Bestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning Samtlige stemmeberettigede afgiver fem stemmer.
  • Valgbare er stemmeberettigede medlemmer. Opstilling til valg meddeles generalforsamlingen inden valgets afholdelse og støttes af mindst fem medlemmer. Bestyrelsens medlemmer kan modtage genvalg.
  • Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens daglige drift og økonomi, herunder opkrævning af kontingent. Bestyrelsen sørger for, at der bliver udarbejdet  projektforslag i overensstemmelse med foreningens ånd og bogstav ud fra de generelle retningslinier foreningen fastsætter. Ved dette arbejde skal flest mulige af foreningens medlemmer inddrages.
  • Bestyrelsen konstituerer sig selv.

   

  8. Foreningens regnskabsår er det samme som kalenderåret.

   

  9. Foreningens vedtægter kan ændres på generalforsamlingen. Der skal være mindst ¾ flertal blandt de fremmødte for at en vedtægtsændring kan vedtages.

   

  10. Foreningens opløsning skal vedtages ved ¾ flertal af fremmødte både på et ordinært og et ekstraordinært møde. Mindst 1/3 af foreningens medlemmer skal være til stede på begge møder. Ved foreningens ophør tilfalder foreningens kapital Landsforbundet Frivilligt drenge- og pigeforbunds missionsudvalg.