ForsideStøt osLandbrugsprojektKontaktOm KaragweLinksVedtægterReferat fra generalforsamling 2018VelkommenRadio KaragweBilleder fra Helle og Randis tur til Kayanga i Påsken 2016
Støt os
Bliv medlem

Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter og er over 15 år, kan blive medlem af ULD-80 Karagwes venner.

Lige fra starten har foreningen haft medlemmer fra alle egne af Danmark, og sådan er det stadig. Man mødes en gang årligt til generalforsamling og socialt samvær. I det daglige styres foreningen af en bestyrelse, som ordner det praktiske vedrørende igangværende projekter.
Langt størstedelen af arbejdet udføres på frivillig basis.

For at blive medlem skal du kontakte foreningens formand, Hans Pors Simonsen.
Det koster 150 kroner om året, for en husstand 200 kr – men man er naturligvis velkommen til at give mere.

Hvis man indmelder sig efter 1.7. gælder kontingentbetaling også det følgende kalenderår.

ULD-80 modtager gerne gaver til projektarbejdet. Gaver vil blive overført ubeskåret til vores projektkonto.

Du kan indbetale gaver på to måder:

Op til 500,- kr. om året:
Direkte til vores egen konto i Nordea Bank, Reg. Nr. 2066 kontonr. 7615622316

Mere end 500 kr. om året kan fradrages på selvangivelsen:
Så skal du indbetale til vores kreds i FDF på konto 3001 576984
- og skrive i meddelelsesfeltet på netbanken:

Skattefradragsberettiget gave

Navn:

Cpr. nr. ____________ – _______

KREDS: ULD-80

Nye regler fra 2008 betyder, at det er vigtigt at opgive cpr. nr., da FDF indberetter indbetalingen direkte til SKAT.

ULD-80 mangler folk.

ULD-80 har holdt 25 års jubilæum for en del år siden. Det betyder bl.a. at de som var med fra starten, falder fra efterhånden. Så vi mangler nye folk, som vil gøre et stykke frivilligt arbejde. Vi er med til at administrere Danmarks officielle U-landsbistand, og det skal gøres godt.

Der skal holdes styr på økonomien, både for foreningen og for projekterne. Der skal holdes kontakt i bestyrelsen, laves dagsordener, referater og holdes kontakt til medlemmer. Der skal holdes god kontakt til projekterne, der skal findes eksperter til opgaver, vi ikke selv kan klare. Og skal vi i gang med nye projekter, skal der laves grundig planlægning og skrives ansøgninger om midler.
Og så er der rejserne. Vi skal vedligeholde den personlige kontakt til vore venner i syd. Vi skal se med egne øjne – og de skal se os. Det er forudsætningen for den gensidige tillid.

Unikke oplevelser

Det tager tid, men det giver også helt unikke oplevelser. Man oplever en fremmed kultur helt anderledes end ved en turistrejse. Man møder nye mennesker og bliver inspireret. Venskaber opstår og udbygges. Man forundres og ens verden bliver større. Tænk at livet kan leves så enkelt, så anderledes og så fuldt af glæde.

Har du tid og lyst, så henvend dig til foreningens formand, Hans Pors Simonsen.

Medlemslogin:
Brugernavn:
Password: