ForsideStøt osLandbrugsprojektKontaktOm KaragweLinksVedtægterReferat fra generalforsamling 2018VelkommenRadio KaragweBilleder fra Helle og Randis tur til Kayanga i Påsken 2016
Landbrugsprojekt
I 2013 fik vi bevilget 498.000 kr til et landbrugsprojekt i Karagwe.
Landbruget er langt det vigtigste erhverv i Karagwe, det står for 90% af indtjeningen. Men det har ikke været et akttraktivt erhverv. Mange små landbrug, der hver for sig kæmper for at overleve. Rådgivningen har stort set ikke fungeret og indtægterne har været små.
Det var her vort projekt skulle sætte ind. Vi fik ideen fra Uganda, hvor man havde organiseret selvhjælps grupper, en slags ERFA (erfaringsudveksling) grupper med godt resultat.
Vi begyndte med et 14 dages kursus for facilitatorer, det er dem, der skal få gruppearbejdet til at fungere. De blev udvalgt lokalt, så man undgår de store transportudgifter. Efter at de har startet i deres grupper har de fået besøg af en ekstern konsulent, som har hjulpet og inspireret grupperne.
Der var 40 grupper med i projektet med en samlet deltagelse på over 1000 personer. Vore lokale partnere sørger for at få organiseret besøg hos grupperne, har lavet markedsundersøgelse og holdt kurser i forarbejdning af fødevarer.
Det har været svært for os helt at finde ud af, hvad der foregår i grupperne, så her ved afslutningen fik vi gennemført en interview undersøgelse. Ivan Breinholt var i Karagwe i Juli. Han besøgte 15 grupper og gennemførte interview med 28 af deltagerne. Og han havde vel at mærke en uafhængig person til at oversætte svarene. Herudover har vore partnere lavet interview med yderligere 50 deltagere.
Det viser sig til vores store overraskelse, at indtægten fra salg af landbrugsprodukter i de knap 2 år projektet har kørt er steget med i gennemsnit 58%. Der er oprettet opsparings og låneordninger i 27 grupper. 15 grupper sælger deres afgrøder samlet. Og det er ikke et mandsdomineret projekt. Kvinderne er ikke alene i overtal blandt deltagerne, men også blandt facilitatorer og gruppeledere.
Og hvordan har de så opnået denne vældige fremgang i indtægt? Det er meget forskelligt, hvad grupperne har gjort, men her er nogle eksempler:
Bedre udnyttelse af staldgødning
Indførelse af en ny og bedre sort af bønner
Udnyttelse af grøngødning og kontrol af ukrudt gennem jorddækning
Systematisk samplantning af afgrøder, der støtter hinanden (bønner i banaplantager)
Udnyttelse af naturlig forekommende insektmidler
Brug af medicin i hønsehold
Bedre beskæring og sygdomsbekæmpelse i banaplantager
Flere husdyr (geder, kaniner, fjerkræ, kvæg)
Bevidst salgsarbejde (hvem giver den bedste pris, hvornår er bedste slagstidspunkt)
Samlet salg fra en eller flere grupper, så der kan samles et helt læs af gangen.

Med disse gode resultater kan vi næste ikke tillade os at stoppe. Så vi har nu besluttet at søge penge til et videreførelse, hvor vi kan afhjælpe nogle af de mangler, der trods alt har være

Medlemslogin:
Brugernavn:
Password: