ForsideStøt osLandbrugsprojektKontaktOm KaragweLinksVedtægterReferat fra generalforsamling 2018VelkommenRadio KaragweBilleder fra Helle og Randis tur til Kayanga i Påsken 2016
Fest og farver, sang og dans.
Ja, det var indtrykket, da Håndværkerskolen i Karagwe holdt afgangsfest for sine elever. 70 håndværkere fik deres bevis på færdiggjort uddannelse. Det var det helt store show. En festplads klædt i festlige farver, farverige guirlander, et højtaleranlæg, der kunne få det til at runge og en masse glade mennesker. Jeg siger ikke, at det var lige så stort som pavens besøg i Uganda (mens vi var der), men noget lignende.
Eleverne havde forberedt talrige sang- danseoptrin, der var komiske optrin, der var boksekampe og kampsport. Og selvfølgelig en opvisninger af svendenes færdigheder. Nogle udlærte elektrikere skulle skabe komplicerede forbindelser i løbet af ingen tid. Og så forsvandt strømmen, just som det hele skulle glimre. Heldigvis var der en generator klar, så man kunne fortsætte. Det er en glæde at se, at den skole vi var med til at sætte i gang, kører så godt.
Se billeder på hjemmesiden www.karagwesvenner.dk.
Det skete mens Hans Elbæk og undertegnede var på besøg i Karagwe for at forberede to nye projekter. Første gang vi søgte om at hente afrikanske landbrugsledere til Danmark til et 4 ugers kursus, fik vi afslag. Men dog med opfordring til at søge igen. Så det gør vi i det nye år. Dernæst fik vi forberedt en fortsættelse af vores landbrugsprojekt, som sluttede til 1. august i år. Vi blev enige om et begrænset projekt, som skulle handle om fire elementer:
1) Forberede og gennemføre den første eksport af 20 tons chiafrø fra Karagwe til Danmark. Vi indførte en smule chia til Karagwe i febuar i år. Nu har de haft den første høst, og den næste er på vej. Der var chia alle vegne. Der skal indkøbes maskiner, arrangeres transport og holdes kursus.
2) Der skal holdes et opfølgningskursus for facilitatorer (gruppeledere), så de kan holde gejsten oppe. Det skal især dreje sig om regnskabsføring, så de kan lære landmændene, hvordan de holder styr på indtægter og udgifter.
3) Der skal arrangeres gruppebesøg, så de grupper, hvor det kniber med ideerne og entusiasmen, kan besøge de succesfulde grupper og blive inspireret.
4) Der skal holdes et kort fagligt kursus for landmænd i et begrænset fagligt emne. Det vil være den første spæde begyndelse på uddannelse af landmænd. Det findes ikke i Karagwe, og det har været meningen helt fra starten, at få sådan en uddannelse i gang.
Solcelleprojektet er godt i gang. 20.000 kr er sendt til Karagwe. For dem kan der købes 40 stk. 75 wat solcelleanlæg, så alle grupperne i landbrugsprojektet kan få strøm til telefon, radio og lys.
Vi har holdt foredrag for Lions Club i Nordborg og det resulterede i 8 nye medlemmer
Det er meget at holde i gang for få personer, så vi håber mange vil møde op til vores generalforsamling og måske medvirke med en begrænset opgave. Generalforsamlingen finder sted lørdag 5. marts kl. 12 på Fuglsang Centret, Søndermarksvej 150, Fredericia. Vi starter med frokost, så tilmelding er nødvendig, senest 27. februar på telefon 75662161.
Generalforsamlingen vil indeholde de sædvanlige punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
4. Budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse plus suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer samt suppleant
9. Valg af udvalg
10. Evt.
Desuden vil vi vise billeder og video fra Karagwe.

Og endelig er der kontingentbetaling for året 2016, som vi gerne vil bede jer betale i januar måned på konto 2066 7615622316. 200 kr for en husstand og 150 kr for enlige. Det gælder ikke for nye medlemmer fra sidste halvdel af 2015, de får 2016 med uden ekstra betaling.
Der er vedlagt et par visitkort. Det er hvis I støder på folk, som skulle vise interesse for Afrika, så giv dem et kort, så de kan sætte sig i forbindelse med os. Vi kommer også gerne ud og fortæller om vore projekter, hvis der er en gruppe interesserede mennesker.
Venlig hilsen på bestyrelsens vegne – Hans Pors Simonsen

Medlemslogin:
Brugernavn:
Password: