ForsideStøt osLandbrugsprojektKontaktOm KaragweLinksVedtægterReferat fra generalforsamling 2018VelkommenRadio KaragweBilleder fra Helle og Randis tur til Kayanga i Påsken 2016
U-landshjælp der batter

Foreningen Karagwes Venner ULD-80 har nu i 35 år arbejdet med projekter i Afrika. I de sidste 20 år har vi alene samarbejdet med Karagwe, der er et distrikt i det nordvestlige hjørne af Tanzania.
Vi har kun arbejdet med projekter, der er blevet foreslået af den lokale befolkning og som vi så via ansøgning har skaffet midler til fra Danida.
Gennem 8 år arbejdede vi med på en håndværkerskole. Der uddannes nu over 100 håndværkere om året og skolen kører nu på 8. år selvstændigt og bliver anset for en af de bedste i landet. Der var et stærkt ønske om en lokal radiostation. Gennem 5 år har vi arbejdet med uddannelse af personale, indretning af studier og indkøb af udstyr. Radioen køre nu på 3. år selvstændigt og er en vigtig kilde til oplysning, informationer og nyheder til en befolkning på over ½ million.
Landbruget er det vigtigste erhverv i Karagwe. Vort seneste projekt omhandler landbrugets udvikling. Det er en svær opgave, for der er lang vej til mange af de 127 landsbyer. Det er små landbrug på 2-3 ha, bønderne har en ringe uddannelse og jorden består mange steder af stejle skråninger, hvor der kun kan arbejdes med håndkraft. Rådgivningen har været ineffektiv på grund af dårlige veje og bureaukrati.
Sammen med lokale folk lavede vi en plan til et pilotprojekt. Der skulle uddannes gruppeledere (facilitatorer), som kunne organisere bønderne i grupper lokalt i landbyerne. I grupperne kunne man lære af hinanden og udvikle ideer til et mere effektivt landbrug. Herved var man ikke afhængig af folk udefra, men kunne udnytte lokale resurser. Ideen viste sig at være bæredygtig. Der blev organiseret 40 grupper med over 1000 deltagere.

Når vi nu efter 2 år har afsluttet pilotprojektet, må vi erkende, at det har haft en utrolig virkning. Der har været masser af gode ideer, og grupperne har valgt meget forskellige løsninger. Nogle har satset på nye afgrøder med bedre salgsmuligheder, nogen har forbedret deres markdrift, andre har arbejdet med husdyr, køer, geder, kaniner eller høns. Fælles for mange grupper er et opsparingssystem, hvor bønderne kan indsætte penge, når de sælger en afgrøde og senere hæve efter behov. Det giver også mulighed for at låne penge til dem, der kommer i bekneb. Men det største udbytte har nok været, at man er begyndt at pulje afgrøderne, når de skal sælges. Ved at have en større ensartet mængde får man en bedre pris og kan få afgrøden solgt på det rigtige tidspunkt.
Ved projektets afslutning organiserede vi interviews med 72 af de deltagende bønder. De erklærede alle, at deltagelse i en landbrugsgruppe havde forbedret deres landbrug og indtjening. Der var stor spredning i indkomstfremgangen, men gennemsnittet lå på 58%. Det er en stor fremgang for landbrug på kun 2 år, så vi er nu i gang med at søge om penge til et nyt projekt, hvor vi kan udnytte de erfaringer vi har gjort.

Medlemslogin:
Brugernavn:
Password: