ForsideStøt osLandbrugsprojektKontaktOm KaragweLinksVedtægterReferat fra generalforsamling 2018VelkommenRadio KaragweBilleder fra Helle og Randis tur til Kayanga i Påsken 2016
Rapport - tilsyn med landbrugsprojekt nov. 2014
Rapport, Karagwe Agri-Business. 2. tilsynsrejse november 2014

Af Ivan Leth

Regnskabet blev gennemgået sammen med Ernst lørdag d. 1. november og søndag d. 2. november. Det var en korrekt beslutning at følges med Ernst, eftersom jeg næppe selv ville have trængt til bunds i bilagsroderiet. Vi indskærpede overfor bogholderen, at penge ikke må udbetales, uden at der foreligger en kvittering.

På mødet med POerne mandag morgen d. 3. november blev følgende forhold klarlagt:

1. Regnskab for 5. kvartal er fremsendt. Det er uklart, hvorfor Hans ikke har modtaget det.
2. Wilson har udført field visit i august 2014. Rapport mangler? Wilson udførte besøget alene. Han mangler endnu et sidste field visit. POerne fremhævede Wilson's evne til at kommunikere med grupperne i 'øjenhøjde'. Hvis projektet skal fortsætte, ønsker man at gøre brug af Wilson igen. (Samarbejdet med Wilson har åbenbart fungeret.)
3. HUDERES og HIMAYA har ikke fået flere medlemmer.
4. Radio programmet kører regelmæssigt. Programmet dækker bredt farming – p.t. med fokus på sygdom i bananplanter. FFLGerne får omtale.
5. Eksterne facilitatorer besøger grupperne ca. 10 gange i kvartalet – sommetider uden betaling.
6. Hans' spørgsmål om en nedskreven manual for arbejdet med FFLGerne blev mødt med et spørgsmålstegn. POerne mener ikke, at der har været tale om en nedskreven manual. Under punktet ”Indicator of immediate objective 1” i vores log-frame står der: ”Written market research and cash books by FFLGs”, ”written guide lines for savings and credit schemes” og ”written guide lines on how FFLG works in Karagwe”. Intet af dette skriftlige materiale foreligger. Som det senere fremgår af denne rapport, fører grupperne med nogle få undtagelser ikke kassebog. Market research og indtrængen på nye markeder har fundet sted med POernes hjælp. Man har etableret kontakter i Bukoba, Arusha, Mwanza og Tabora. Grupperne udarbejder simple business plans, som består af en liste af priser på forskellige markeder. Nogle af grupperne fører et detaljeret regnskab over deres savings and credit scheme.
7. På spørgsmålet om hvordan de 20 ikke-indbudte kursusdeltagere har gavnet projektet, var svaret: De 20 personer er village chairmen (folkevalgte), ward counsellors og board members. Deres deltagelse fremmer projektets accept på regeringsniveau og på lokalt niveau. De fungerer som rådgivere og 'sensitizers' på landsbymøder og de mødes med og kommunikerer gennem de eksterne facilitatorer. Chairmen og ward counsellors er involveret i de fleste field visits.
8. Food-processing/packing kursus rapport er fremsendt. De seks deltagere vil undervise andre. Af besøget hos grupperne fremgik det, at en del ønsker at bruge disse seks personer til at undervise dem i fremstilling af vin. (Nogle af dem nævnte problemet med penge til anskaffelse af beholdere til gæring.) Det eneste forslag til at anvende de overskydende penge kom fra Derrick. Han ønsker at deltage i et engelsk kursus, men eftersom kursets afslutning ligger efter projektets afslutning, kunne jeg ikke give ham noget tilsagn.
9. Mht. fremtiden er det HIMAYA's og HUDERES' ønske at udvide projektet med flere FFLGer. Hvis ULD80 ikke har mulighed for at fortsætte som partner, vil man forsøge at fortsætte på egen hånd (fund-raising). Muligheden for at inddrage en anden CISU partner-organisation blev nævnt.


I løbet af uge 45 besøgte Pascal, Michael, Derrick, Julius og jeg 14 grupper. Spørgeskemaet, som jeg anvendte, tager udganspunkt i projektets log-frame (indicators).

Medlemslogin:
Brugernavn:
Password: