ForsideStøt osLandbrugsprojektKontaktOm KaragweLinksReferat fra Generalforsamling 2016VedtægterVelkommenRadio KaragweBilleder fra Helle og Randis tur til Kayanga i Påsken 2016Julebrev 2016 fra Karagwes Venner ULD-80
Generalforsamling - januar 2015
Vi holdt en velbesøgt generalforsamling i Fredericia 31. januar 2014.
Følgende blev valgt til bestyrelsen: Jytte Gert, Karl Erik Storm, Ivan Leth, Lisbeth Simonsen, Hans Pors Simonsen.
Her følger beretningen om foreningens aktiviteter i det forløbne år:
Beretning for 2014.
Vi startede med en reduceret bestyrelse på 3 personer, men de 3 suppleanter har deltaget i arbejdet. Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder, deraf et i forbindelse med generalforsamlingen og et Skype møde. Det viste sig at være ret effektivt at holde møde på Skype, men der er dog enighed om, at vi også skal mødes fysisk.

Vi fik endelig afsluttet radioprojektet. Der var nogle knaster i regnskabet, som voldte besvær og der skulle tilbagebetales godt 10.000 kr, da der havde været brugt for meget i administration. Afslutningen af projektet blev ekstra besværlig, da Michael havde meldt sig ud af det hele. Også Johnny gled ud af arbejdet og det gav en del besvær med hjemmesiden, da vi ikke kunne få fat i koderne hos ham. Men med god hjælp af Daniel, Jyttes søn, lykkedes det at få hjemmesiden op at stå igen.

Landsbrugsprojektet går planmæssigt. Der har været lidt misforståelser omkring nogle punkter og nogle af de aftalte ting er blevet glemt af vore partnere. Projektets lokale konsulent, Wilson har besøgt grupperne tre gange. I marts blev samtlige 40 grupper besøgt og vi fik en grundig rapport med omtale af aktiviteterne i hver enkelt gruppe. Han var igen på gruppebesøg i august, men for dette besøg er der endnu ikke kommet en rapport. Vore to samarbejdspartnere HIMYA og HUDERES har også hver en facilitator, som besøger grupperne jævnligt, selv om de ikke har mange penge til transport. Vi har bevilget ekstra penge – stadig inden for vort budget - til markedsundersøgelser og til et kursus i forarbejdning af fødevarer. Desuden har vi bevilget penge fra kapacitetsudvidelse kontoen til et års skolegang til Dereck. Han er forretningsførere for HUDERES, men mangler engelskkundskaber og secondary uddannelse. Han far døde tidligt og derfor var der ikke råd til hans fortsatte uddannelse.
Vort system er, at vore partnere sender et budget for det kommende kvartal. Hvis dette budget er i overensstemmelse med den overordnede plan, sender vi pengene. Efter kvartalets afslutning sender man så rapport og regnskab og et nyt budget, hvorefter vi sender pengene til et nyt kvartal. Hvis man er forlænge om at få lavet regnskabet, bliver pengene altså forsinket og kassen bliver tom. Men jeg har lige fået regnskabet for det 6. kvartal, så de er blevet bedre til at få det afsluttet. De 40 grupper formodes at køre efter FFLG principperne. Det var et system vi så havde succes i Uganda, hvor vi før vores projekt startede besøgte dem sammen med vore partnere. FFLG går ud på at man åbner sin farm for de andre, fortæller åbent om metoder og problemer. Beslutninger i gruppen tages i fællesskab, og alle skal kunne komme til orde. Der skal vælges formand og kasserer og føres referat af møder og regnskab. Man skal vælge sig et emne at arbejde med og her er det meget forskelligt, hvad man har valgt at arbejde med. Nogle vil forbedre banandyrkningen, andre har valgt ananas, bønner, kaffe, ærter og kartofler. Inden for husdyr er der grupper der arbejder med geder, malkekøer, kaninavl, fjerkræ og biavl. De fleste grupper har også sat sig et mål for produktionen. Måske vil den allerstørste fremgang være på afsætningen. At man samler sine varer i en ensartet portion, som kan sælges som et parti. Her kan man måske se en gryende andelsbevægelse i at forarbejde og sælge farmernes produkter. Der er hver uge program i radioen om projektet, så også farmere, der ikke er med i projektet kan følge med i hvad der sker.
I den seneste rapport skriver vore partnere, at det er helt tydeligt, at gruppearbejdet giver fremgang for deltagerne. Vores problem er, at denne fremgang er svær at kvantificere. Hvordan måler vi denne fremgang, når det endnu ikke har været muligt at få den enkelte farmer til at fremvise et regnskab over sin produktion. Ivan besøgte 14 grupper i november og de fleste svarer jo, at de har haft god fremgang i produktion og indtægt, men der er ingen håndgribelige beviser. Men nu skal vi jo besøge dem i februar og i foråret skal vi have en evaluering af projektet, så vi håber stadig at få noget konkret om virkningen ar vore aktiviteter. De skriver også i rapporten, at der er flere, der gerne vil på studiebesøg i Danmark. Så det var måske en ide til et nyt projekts kapacitetsopbygning. Vi havde jo rigtig gode erfaringer med demokratifondens rejser tidligere. De folk, som havde været med blev meget aktive i deres lokale sammenhæng.
Konklusionen på rapporten lyder:

So far, all groups participating in the project are well conversant with what they are doing and realizing the benefits of learning and sharing ideas as groups. By learning from each other, group members have been able to improve their farms and livestock. By so doing, they have increased their food security and income.
Oversat lyder det sådan her:
Alle grupper, der deltager I projektet er blevet fortrolige med arbejdsmåden og har indset fordelene ved at lære og udveksle ideer som en gruppe. Ved at lære fra hinanden har gruppe medlemmerne været i stand til at forbedre deres landbrug og husdyr. Ved dette har de øget deres fødevare sikkerhed og indtægt.

Projektet slutter til 1. juli, så da skal vi have regnskab og rapport for hele forløbet gjort færdig. Men der er jo et stærkt ønske fra vore partnere om at fortsætte med et nyt projekt. Vi har holdt lidt igen på dette, fordi vi har været for få aktive i foreningen. Det er jo et stort arbejde at skrive ansøgning, holde møder med CISU rådgivere og evt., rejse på et APF – afsluttende projektformulering.
Så vi besluttede i april at bruge penge på et PR fremstød. Når et projekt bevilges, følger der altid en mulighed for at bruge penge på oplysning. Der var 8000 kr i dette projekt og det har vi så fået lavet plakater for, vi har fået vore hjemmeside i gang igen, vi har fået sat plakater op på 9 landbrugsskoler og har i sinde at kontakte ca. 30 landboungdoms foreninger. Vi har en plan om at sende nogle unge landmænd i praktik, hvis vi kan få aftaler med vore partnere. Og vi kunne da også godt forestille os, at nogen ville gå ind i arbejdet med til at planlægge og gennemføre nye projekter.
Vi har haft den glæde, at de fleste af de gamle medlemmer holder fast og vi har fået nogen nye, så medlemstallet er nogenlunde konstant på godt 50. Ydermere er der medlemmer, der har givet ganske store bidrag til foreningens arbejde. Det er vi meget taknemlige for.
Vi synes jo stadig at den grundlæggende ide i vores forening er værd at arbejde videre på. Som det står i vores formålsparagraf skal vi støtte u-landsprojekter økonomisk og moralsk, men vi vil også have den direkte kontakt person til person med vore samarbejdspartnere i syd og vi vil også bruge de erfaringer vi får til en diskussion om det danske samfunds værdigrundlag.
Jeg tror personligt at den personlige kontakt på tværs af kulturelle skal er mindst lige så vigtig som de penge vi sender.
På bestyrelsens vegne: Hans PorsSimonsen
Medlemslogin:
Brugernavn:
Password: