ForsideStøt osLandbrugsprojektKontaktOm KaragweLinksReferat fra Generalforsamling 2016VedtægterVelkommenRadio KaragweBilleder fra Helle og Randis tur til Kayanga i Påsken 2016Julebrev 2016 fra Karagwes Venner ULD-80
Nyhedsbrev fra Karagwes Venner ULD-80, december 2014.
Kære medlemmer.
Først vil vi fra bestyrelsen sige tak for jeres opbakning. Vi har nu igen over 50 medlemmer og det betyder, at vi kan søge penge til et nyt projekt. Herudover har nogle medlemmer givet ekstraordinære bidrag, som har bedret vores økonomi væsentligt. Vi har fået godkendt regnskaber fra foreningen og fra det afsluttede radioprojekt.
Vores problem er nu – som det har været længe – at vi er for få aktive.
Derfor har vi iværksat en offensiv for at finde yngre aktive kræfter, der kan sikre fremtiden for det samarbejde, vi har med vore partnere i Tanzania.
Med dette brev følger en plakat som I kan beholde eller give til en landmand eller hænge op et sted, hvor landmænd mødes. Vi vil sørge for, at den kommer til landbrugsskolerne.
Ivan er lige vendt hjem fra Karagwe. Han har besøgt 15 af grupperne og har positive meldinger om deres fremskridt. I februar vil Lisbeth og Hans tage til Karagwe og besøge flere af grupperne. Inden det nuværende projekt slutter til 1. juli vil der blive en evaluering af projektet.
På grund af rejseaktiviteterne har vi fremrykket generalforsamlingen til lørdag 31. januar kl. 12 i Fredericia. Adressen vil blive meddelt ved tilmelding. Det gøres på mail hanspsimonsen@gmail.com eller på telefon 23276343 senest 26. januar. Vi byder på frokost og den sædvanlige dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
4. Budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse plus suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer samt suppleant
9. Valg af udvalg
10. Evt.
Det ville glæde os meget, hvis nogen af jer ville komme og høre mere om vore aktiviteter. Vi har lagt mødet et centralt sted, så det skulle være let at komme.
Og endelig er der kontingentbetaling for året 2015, som vi gerne vil bede jer betale i januar måned på konto 2066 7615622316. 200 kr for en husstand og 150 kr for enlige.
Venlig hilsen på bestyrelsens vegne – Hans Pors Simonsen

Medlemslogin:
Brugernavn:
Password: