ForsideStøt osLandbrugsprojektKontaktOm KaragweLinksVedtægterReferat fra generalforsamling 2018VelkommenRadio KaragweBilleder fra Helle og Randis tur til Kayanga i Påsken 2016
APF Rejse
Beretning om den overståede APF rejse. Deltagerne var Ivan Breinholt Leth, Lisbeth Simonsen og Hans Simonsen.

Turen begyndte med en studietur til Rwenzori, Uganda, hvor Økologisk Landsforening har støttet projekter med Farmer Family Learning Groups (FFLG). Vi fik en grundig gennemgang af aktiviteterne i SATNETS kontor i Fort Portal. SATNET er en paraplyorganisation der har landbrugsorganisationer som medlemmer. De uddanner og superviserer facilitatorer, som arbejder i medlemsorganisationernes FFLG grupper. Vi splittede op i to grupper, der besøgte tilsammen 8 FFLG grupper. Med på turen var 4 repræsentanter for vore samarbejdspartnere i Karagwe og 3 repræsentanter for SATNET.

Tilbage i Karagwe deltog alle i en LFA gennemgang af hele det kommende projekt. Der blev drøftet problemanalyse, mål, aktiviteter, indikatorer og budget. Vores faglige rådgiver Wilson Kurumuna deltog i studieturen og LFA gennemgangen, men kunne ikke være med i resten af forløbet. I stedet ville han komme tilbage senere og besøge de oprettede FFLG grupper.

Der blev aflagt besøg hos distriktsdirektøren og hos regeringens repræsentant i Karagwe. Der var begge steder positiv modtagelse af projektet, der blev præsenteret som st supplement til distriktets landbrugsrådgivning.

Vi besøgte grupper oprettet af vore samarbejdspartnere, som især gjorde meget ud af nkernes situation.

Vi besøgte vore samarbejdspartneres kontorer og diskuterede, hvordan kapacitetsopbygningen skulle foregå.

Vi besøgte også lokalradioen, der gerne ville sende mere landbrugsstof, hvis der var nogen, som kunne formidle det.

Med hensyn til kønsfordeling var indtrykket fra Rwenzori, at flere kvinder end mænd deltog i arbejdet. En ren kvindegruppe havde endog ladet nogle mænd deltage. Vi så også kvinder agere som ledere og ordførere.

Fra vores side havde vi medtaget en kvinde som 3. deltager i APF. Der var ingen kvindelig deltagelse fra vore partneres side i APF, men gennem hele forløbet blev mænds og kvinders roller og arbejdsfordeling drøftet og der blev i planerne for det kommende projekt indlagt aktiviteter, der skal styrke kvindernes deltagelse på lige fod med mændene. Vi var enige om at 50% deltagelse af kvinder skal være målet, både i grupper, facilitator kursus og i ledelsen af organisationerne.

Hans Pors Simonsen


Medlemslogin:
Brugernavn:
Password: